ul. Gdyńska 131
62-004 Czerwonak
tel. : +48 509 244 530
tel.: +48 61 825 75 79
Czy można bezpłatnie. ale zgodnie z prawem pozbyć się odpadów komunalnych ? – działalność punktów PSZOK. 31 Marzec 2017

Otwierasz szafkę pod zlewem, gdzie prawie w każdym polskim domu znajduje się kosz :), i co znowu pełno. Kontener przed domem, pełen. Masakra!
Co zrobić, by koszt z odpadami komunalnymi nie zapełniał się tak szybko? Segreguj odpady w domu – nie wyrzucaj ze śmieciami, płacisz za to grube pieniądze!

 • makulaturę – wrzucaj do kontenera na makulaturę, 1 tona makulatury to17 niewyciętych drzew
 • plastiki – odkręcaj zakrętki, zgniataj, pakuj w osobne worki by ostatecznie wrzucić do dedykowanych pojemników. Z 35 butelek PET po przetworzeniu można uszyć 1 bluzę polarową.
 • niepotrzebne ubrania – wrzucaj do oznakowanego pojemnika, może wykorzysta ją potrzebujący
 • szkło – zawsze rozdzielaj białe i kolorowe! Zbieraj bez kapsli i etykiet, nie myj. Do kontenerów nie wrzucaj szkła okiennego, ceramiki, kineskopów, żarówek. 1 słoik zrecyklingowany słoik to energia potrzebna do 25 minut pracy komputera lub 5 godzin świecenia świetlówki
 • stare baterie –  wrzucaj do kartonów w sklepach, urzędach, szkołach.
 • elektor-śmieci – możesz oddać w sklepie w którym, kupiłeś nowe urządzenie lub firmy komunalne, z którymi masz podpisaną umowę na odbiór śmieci.

8334443952

A jeśli nie chcesz czekać, aż przyjadą odebrać posegregowane śmieci, znajdź PSZOK !!!
PSZOK – punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, to miejsce w gminie, gdzie ludzie mogą zostawiać posegregowane odpady komunalne.
Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 6, ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) gminy tworzą mają obowiązek stworzenia takich miejsc.
Ustawa narzuca, dwie podstawowe funkcje które muszą spełnić takie punkty. Pierwsza to łatwy dostęp wszystkich mieszkańców gminy. Druga to odbiór, przynajmniej takich odpadów jak :

 • przeterminowane leki,
 • stare baterie i akumulatory,
 • elektro-śmieci,
 • meble i inne „gabaryty”,
 • zużyte opony,
 • odpady zielone,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,

PAMIĘTAJ!
Zawsze wyrzucaj śmiecie do kontenerów, nigdy do lasu!
Segreguj odpady – oddasz je bezpłatnie!
Gdy uzbierałeś, tyle że nie mieszczą się w domu, albo irytują Cię na ogrodzie – zawieź do PSZOKa!


03-01-2019

Uwaga Mieszkańcy Murowanej Gośliny – Rejon 4: ulice: Bernarda Kłosa, Bohuna, Cześnika, Gnieźnieńska, Heleny, Józefa Milewskiego, Kmicica, Krótka, Metalowa, Ogrodowa,


16-11-2018

Informujemy, iż mieszkańcy, którzy nie zdążyli wystawić odpadów w dzień zastępczego wywozu za Święto 12 listopada, proszeni są o spakowanie


08-11-2018

Informujemy, iż w związku z ustanowieniem 12 listopada br. Świętem Narodowym, odpady komunalne zmieszane, segregowane oraz BIO – zielone, które

COPYRIGHT | WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
REALIZACJA: BAGELO.PL