ul. Gdyńska 131
62-004 Czerwonak
tel. : +48 509 244 530
tel.: +48 61 825 75 79
Czym są odpady niebezpieczne, czy należy się ich obawiać? 24 Marzec 2017

Odpady niebezpieczne, biorąc pod uwagę ich rodzaj, skład lub ilość mają groźne właściwości i przechowywane w niewłaściwy sposób mogą być zagrożeniem dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowisku. Mogą mieć właściwości wybuchowe i palne. Dlatego też składowanie ich wymaga szczególnej kontroli.

W Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów wymienione są rodzaje odpadów niebezpiecznych. Odpady niebezpieczne nie są domeną gospodarki, powstają również w gospodarstwach domowych.

Spośród odpadów niebezpiecznych można wyróżnić grupy odpadów wymagające szczególnych zasad postępowania. Do odpadów tych należą:

  • odpady zawierające PCB (polichlorowane bifenyle),
  • odpady azbestowe,
  • oleje smarowe,
  • baterie i akumulatory,
  • odpady medyczne i weterynaryjne
  • świetlówki i żarówki energooszczędne
  • przeterminowane leki.

Niebezpieczne odpady można przekazywać do wyznaczonych bezpłatnych punktów zbiórki:

  • Przeterminowane leki – do pojemników w aptekach,
  • Baterie – do pojemników w sklepach, urzędach, szkołach itp.,
  • Pozostałe tj. kleje, rozpuszczalniki, farby, środki ochrony roślin, aerozole, środki czyszczące, środki do konserwacji drewna oraz opakowania po tych substancjach, a także świetlówki, lampy fluorescencyjne i akumulatory – do Punktów Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych.

Najczęściej w gospodarstwach domowych mamy do czynienia z przeterminowanymi lekami. Zbudowane są one ze związków chemicznych, stanowią potencjalne zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi. Części składowe leków stanowią środki szkodliwe lub trucizny, które są groźne dla organizmu ludzkiego. Dlatego nigdy nie wrzucajmy leków do śmietnika ani toalety! Oczyszczalnie nie mają możliwości wyodrębnienia takich substancjami a ich obecność w wodzie sprawia, że bakterie i wirusy się na nie uodparniają. Przeterminowane leki zbierane są w specjalnych pojemnikach w aptekach, a następnie poddawane są termicznej utylizacji.

393087509_ba11a51dbc_b

Równie często w gospodarstwach domowych stykamy się z bateriami i akumulatorami. Zużywane są one również w budownictwie, energetyce, handlu, łączności, transporcie, w służbie zdrowia, oraz w szkolnictwie. Mają one bardzo zróżnicowany stopień szkodliwości.

Baterie i akumulatory można wrzucać do specjalnych pudełek oznaczonych „zużyte baterie” stojących w sklepach, szkołach, urzędach i i innych miejscach.

Znaczące pośród odpadów niebezpiecznych są też elektroniczne śmieci zawierające toksyczne chemikalia i metale ciężkie. Takich substancji nie można składować ani recyklingować w sposób bezpieczny, można jednak uniknąć ich powstawania. E-śmieci to obecnie najszybciej rosnący składnik wytwarzanych przez nas odpadów. Największym problemem są telefony komórkowe i komputery, ponieważ są to urządzenia najczęściej przez nas wymieniane


03-01-2019

Uwaga Mieszkańcy Murowanej Gośliny – Rejon 4: ulice: Bernarda Kłosa, Bohuna, Cześnika, Gnieźnieńska, Heleny, Józefa Milewskiego, Kmicica, Krótka, Metalowa, Ogrodowa,


16-11-2018

Informujemy, iż mieszkańcy, którzy nie zdążyli wystawić odpadów w dzień zastępczego wywozu za Święto 12 listopada, proszeni są o spakowanie


08-11-2018

Informujemy, iż w związku z ustanowieniem 12 listopada br. Świętem Narodowym, odpady komunalne zmieszane, segregowane oraz BIO – zielone, które

COPYRIGHT | WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
REALIZACJA: BAGELO.PL