ul. Gdyńska 131
62-004 Czerwonak
tel. : +48 509 244 530
tel.: +48 61 825 75 79
Dlaczego odpady zielone nie mogą trafiać do lasu czy do rowów? Dlaczego powinniśmy gromadzić je selektywnie? 16 Luty 2017

Dlaczego odpady zielone nie mogą trafiać do lasu czy do rowów? Dlaczego powinniśmy gromadzić je selektywnie?Szczególnie w ciepłych miesiącach wyrastają w naszych lasach i rowach jak grzyby śmieci. Niezależnie od regionu naszego kraju. Pomimo organizowania zbiórek śmieci przez gminy sąsiadujące z lasami. Jednak to nie wystarcza aby zmienić nasz światopogląd, a co za tym idzie zmniejszyć ilość śmieci wyrzucanych do lasów i rowów.
Nielegalne wysypiska w lasach i rowach niosą poważne zagrożenia dla środowiska:

 • w przeciwieństwie do wysypisk komunalnych, nie są one odseparowane od podłoża kilkoma warstwami wytrzymałej folii oraz warstwą żużlu. Bez tych zabezpieczeń do gleby i wód gruntowych przedostają się substancje toksyczne, m.in. resztki pestycydów czy przeterminowanych leków. W otoczeniu dzikich wysypisk zauważono podwyższoną koncentracje metali ciężkich oraz miedzi, niklu, cynku, chromu, a nawet rtęci. Co w efekcie prowadzi do skażenia wód podziemnych i powierzchniowych, nie jednokrotnie też wody pitnej.
 • Dzikie wysypiska śmieci powodują zaburzenia funkcjonowania ekosystemów leśnych, bardzo często do wymierania występujących wokół nich drzewostanów. Składowane odpady ulegają rozpadowi. Następuje rozwój szkodliwych bakterii i grzybów, a smród przyciąga zwierzęta roznoszące groźne choroby: szczury, komary, muchy.
 • Biogaz powstający na nielegalnym wysypisku może doprowadzić do samozapłonu śmieci a w konsekwencji do uwolnienia do atmosfery, gleby i wody substancji trujących, m.in. rakotwórczych.
 • Dzikie zwierzęta połykają znalezione na wypiskach torebki foliowe, przez co często zdychają.
 • Odłamki szkła lub metalu są powodem okaleczenia, a linki znoszone przez ptaki do gniazd, sprawiają że pisklęta zaplątują w nie nogi.Musimy pamiętać, że odpady, które wytwarzamy w codziennym życiu, z wyjątkiem odpadków organicznych, nie ulegają naturalnemu rozkładowi prowadzonemu przez mikroorganizmy.Zostają one w środowisku na długie lata:
  • karton po napoju 10–30 lat
  • puszka po konserwie – 40–80 lat
  • puszka aluminiowa po napoju 50–100 lat
  • jednorazowa torba foliowa 100–120 lat
  • opona samochodowa 300–500 lat
  • butelka plastikowa 500–1000 lat
  • butelka szklana kilka tysięcy lat

  Dlatego tak WAŻNA jest segregacja śmieci !!!

  Odpady organiczne, wbrew powszechnej opinii, również stanowią zagorzenie dla lasów i rowów. Wyrzucana w lesie skoszona trawa, liście, gałęzie drzew i krzewów, choinki po okresie świątecznym to, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów, po prostu śmiecie.
  Przyjęło się, że odpady zielone nie są groźne dla środowiska i nie powodują szkód kiedy zostaną wywiezione do lasu. Takie przeświadczenie jest błędne. Skoszona trawa czy wysypane liście w lesie niszczą na kilka lat ściółkę, hamują rozwój grzybni oraz powodują zamieranie roślin z najniższej warstwy. Groźne są również pryzmy wyrzucanych gałęzi, które podczas pożarów stwarzają dodatkowe zagrożenie.
  Najlepszym sposobem zagospodarowania odpadów zielonych jest kompostowanie, lub przekazanie ich do lokalnego zakładu utylizacji śmieci

  garden-waste-1047259_960_720

  TYLKO prawidłowa utylizacja odpadów pozwoli, aby góry odpadów produkowane przez nas codziennie, nie były zagrożeniem dla naszego zdrowia, życia oraz kondycji środowiska naturalnego.


03-01-2019

Uwaga Mieszkańcy Murowanej Gośliny – Rejon 4: ulice: Bernarda Kłosa, Bohuna, Cześnika, Gnieźnieńska, Heleny, Józefa Milewskiego, Kmicica, Krótka, Metalowa, Ogrodowa,


16-11-2018

Informujemy, iż mieszkańcy, którzy nie zdążyli wystawić odpadów w dzień zastępczego wywozu za Święto 12 listopada, proszeni są o spakowanie


08-11-2018

Informujemy, iż w związku z ustanowieniem 12 listopada br. Świętem Narodowym, odpady komunalne zmieszane, segregowane oraz BIO – zielone, które

COPYRIGHT | WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
REALIZACJA: BAGELO.PL