ul. Gdyńska 131
62-004 Czerwonak
tel. : +48 509 244 530
tel./fax: +48 61 825 75 79
DORADZTWO EKOLOGICZNE

Oferujemy przedsiębiorcom pomoc związaną z dokumentacją dotyczącą ochrony środowiska.
 
W szczególności przygotujemy:

– karty przekazania i ewidencji odpadu

– zbiorcze zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów

– sprawozdania dotyczące rozliczenia opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska

– wnioski o wydanie pozwoleń z zakresu gospodarki odpadami (wniosek o wydanie zezwolenia na wytwarzanie odpadów, przetwarzanie, transport, uznanie odpadu za produkt uboczny, utrat ę statusu odpadu).

Wiosenne Porządki – Poznań 2017!
24-04-2017

Miło nam poinformować, że wzorem lat ubiegłych nasza firma włączyła się w organizowaną przez Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Poznania

Komunikat
29-03-2017

Od 1 stycznia 2018 roku na terenie ZM GOAP będzie obowiązywał nowy regulamin wywozu odpadów, a co za tym idzie

COPYRIGHT | WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
REALIZACJA: BAGELO.PL