ul. Gdyńska 131
62-004 Czerwonak
tel. : +48 509 244 530
tel.: +48 61 825 75 79
DORADZTWO EKOLOGICZNE

Oferujemy przedsiębiorcom pomoc związaną z dokumentacją dotyczącą ochrony środowiska.
 
W szczególności przygotujemy:

– karty przekazania i ewidencji odpadu

– zbiorcze zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów

– sprawozdania dotyczące rozliczenia opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska

– wnioski o wydanie pozwoleń z zakresu gospodarki odpadami (wniosek o wydanie zezwolenia na wytwarzanie odpadów, przetwarzanie, transport, uznanie odpadu za produkt uboczny, utrat ę statusu odpadu).


03-01-2019

Uwaga Mieszkańcy Murowanej Gośliny – Rejon 4: ulice: Bernarda Kłosa, Bohuna, Cześnika, Gnieźnieńska, Heleny, Józefa Milewskiego, Kmicica, Krótka, Metalowa, Ogrodowa,


16-11-2018

Informujemy, iż mieszkańcy, którzy nie zdążyli wystawić odpadów w dzień zastępczego wywozu za Święto 12 listopada, proszeni są o spakowanie


08-11-2018

Informujemy, iż w związku z ustanowieniem 12 listopada br. Świętem Narodowym, odpady komunalne zmieszane, segregowane oraz BIO – zielone, które

COPYRIGHT | WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
REALIZACJA: BAGELO.PL