ul. Gdyńska 131
62-004 Czerwonak
tel. : +48 509 244 530
tel.: +48 61 825 75 79
Eternit – obowiązki w zakresie pozbycia się oraz możliwości dofinansowania. 10 Marzec 2017

Azbest to ogółu minerałów krzemianowych w postaci włókien. Są bardzo elastyczne, rozciągliwe i odporne na działanie szkodliwych warunków atmosferycznych. Słabe przewodzenie ciepła i prądu spowodowało, iż eternit stał się popularnym materiałem izolacyjny, stosowanym między innymi do wyrobu materiałów i farb ognioodpornych. Był również surowcem do produkcji niepalnych materiałów budowlanych, takich jak pokrycia dachowe i rury.

W dzisiejszych czasach azbest uważany jest za jeden z dziesięciu najgroźniejszych czynników chorobotwórczych w środowisku. Oddychanie zanieczyszczonym jego włóknami powietrzem, powoduje że drobiny docierają do płuc i osiadają tam, bez możliwości usunięcia. Niestety szkodliwe działanie eternitu może się ujawnić dopiero wiele lat później.

Proces uświadamiania społeczeństwa trwa już od ponad 15lat, mimo to do dziś można go znaleźć na wielu polskich domach. Co gorsza, często nieświadomi zagrożenia właściciele domów decydują się na samodzielne usunięcie eternitu. NIE WOLNO TEGO ROBIĆ!!!. Przepisy w tej kwestii są bardzo szczegółowe i określają, że azbest musi być ściągany ręcznie, lub w ostateczności narzędziami pracującymi na niskich obrotach. Człowiek dokonujący demontażu musi być zabezpieczony kombinezonem, kaskiem, maską, rękawicami i okularami.
6141960366_bd1b46c2da_b
Właściciel domu, który chciałby usunąć azbest z dachu musi poinformować o tym fakcie organ nadzoru budowlanego i uzyskać stosowne pozwolenie. Wtedy można zatrudnić profesjonalistów i bez obawy o zdrowie pozbyć się szkodliwych odpadów.
Zgodnie z dyrektywą UE, ostatecznie musimy usunąć do 2032 roku ze wszystkich miejsc, w których jeszcze występuje. „ Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski” przyjęty przez Rząd w 2002 roku, zakłada że cel zostanie osiągnięty w ciągu 30lat. Określa on zadania i wskazuje odpowiedzialnych za zmierzanie do realizacji przedsięwzięcia. Program jasno określa, że obowiązek usunięcia chorobotwórczego eternitu mają właściciele domów, jednocześnie prawodawca założył, iż otrzymają oni wsparcie finansowe.

Pierwszą instytucją, w której możemy się starać o środki finansowe na usunięcie azbestu jest urząd gminy. Jeśli urząd posiada środki na usuwanie eternitu, informuje o tym swoich mieszkańców i udostępnia formularze wniosków o dotacje. Dofinansowanie, z reguły, pokrywają część lub całość kosztów kwalifikowanych, a usunięcie i utylizacje azbestu trzeba zlecić firmie posiadają konieczne pozwolenia.

Jeśli jednak nasza gmina, wspominanych powyżej środków finansowych nie ma, możemy próbować uzyskać je ze środków Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacji i Modernizacji Sektora Żywnościowego oraz Rozwoju Wsi, Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Banku Ochrony Środowiska – kredyt lub w ostateczności pokryć koszty z własnej kieszeni.
2847 znaków


03-01-2019

Uwaga Mieszkańcy Murowanej Gośliny – Rejon 4: ulice: Bernarda Kłosa, Bohuna, Cześnika, Gnieźnieńska, Heleny, Józefa Milewskiego, Kmicica, Krótka, Metalowa, Ogrodowa,


16-11-2018

Informujemy, iż mieszkańcy, którzy nie zdążyli wystawić odpadów w dzień zastępczego wywozu za Święto 12 listopada, proszeni są o spakowanie


08-11-2018

Informujemy, iż w związku z ustanowieniem 12 listopada br. Świętem Narodowym, odpady komunalne zmieszane, segregowane oraz BIO – zielone, które

COPYRIGHT | WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
REALIZACJA: BAGELO.PL