ul. Gdyńska 131
62-004 Czerwonak
tel. : +48 509 244 530
tel.: +48 61 825 75 79
Jak działają przydomowe oczyszczalnie ścieków? Czy są przyjazne dla środowiska? 7 Kwiecień 2017

Na terenach nieskanalizowanych obok szamba coraz częściej stosuje się przydomowe oczyszczalnie ścieków. „Przydomowe” nie oznacza jednak, że instalacje te mogą być montowane tylko przy budynkach jednorodzinnych. Tego typu urządzenia mogą odbierać ścieki 4-200 osób. Małe oczyszczalnie są alternatywą szamba dla domów, pensjonatów i szkoły. Pozostałości z oczyszczalni mają skład spełniający wymogi prawa polskiego i Unii Europejskiej. Na rynku polskim jest wiele solidnych firm spełniających surowe wymogi techniczne i proponujących kompletne rozwiązania. Istnieją oczywiście różne technologie, ale zasada działania pozostaje stała – oczyszczanie jest co najmniej dwustopniowe.

sewage-treatment-plant3

Procesy zachodzące w przydomowej oczyszczalni ścieków można podzielić na dwa główne etapy:

 1. Proces oczyszczania beztlenowego:
  Etap beztlenowy zachodzi w pierwszym zbiorniku zwanym osadnikiem gnilnym. Wstępne odfiltrowanie ścieków ma charakter mechaniczny i polega na oddzieleniu zanieczyszczeń poprzez opadanie i wypływanie oraz na skutek fermentacji osadu, w której dominują bakterie oraz inne mikroorganizmy beztlenowe.Oczyszczone ścieki, wypływające z osadnika nazywamy szarą wodą.

  Należy zwrócić uwagę na ilość tłuszczów w ściekach, ponieważ zbyt duża ich ilość może powodować osadzanie się tłuszczu w rurach kanalizacyjnych i zmniejszenie wydajności oczyszczalni.

 2. Proces oczyszczania tlenowego:
  W oczyszczaniu tlenowym główna rolę odgrywają mikroorganizmy tlenowe. W skutek działania mikroorganizmów w przydomowej oczyszczalni ścieków zachodzą kolejne procesy biochemiczne. Ten proces można dodatkowo wspomagać poprzez zastosowanie napowietrzanie. Ten etap przebiega najczęściej w kompaktowych urządzeniach, np.: z wykorzystaniem złoża biologicznego lub drenażu.Po zakończeniu procesu oczyszczania pozostałości odprowadzane są do odbiornika czyli wód płynących, wód stojących lub gruntu.
  Jeżeli odprowadzenie następuje do gruntu, wówczas rozprowadzenie oczyszczonych ścieków odbywa się za pomocą studni chłonnej lub drenażu rozsączającego. Wybór odbiornika jest uzależniony od rodzaju zastosowanej oczyszczalni oraz warunków gruntowo – przestrzennych działki.

  Najważniejszą cechą przydomowych oczyszczalni ścieków jest ich naturalny charakter. Są one całkowicie bezpieczne dla środowiska naturalnego, szczególnie dla gruntów, wód powierzchniowych oraz głębinowych. O ile sama budowa takiej oczyszczalni ścieków może być znaczącym kosztem, o tyle są one łatwe i tanie w obsłudze. Dodatkowymi kosztami są energia elektryczną, potrzebna do zasilenia pompy i raz w roku -wywóz osadu.


03-01-2019

Uwaga Mieszkańcy Murowanej Gośliny – Rejon 4: ulice: Bernarda Kłosa, Bohuna, Cześnika, Gnieźnieńska, Heleny, Józefa Milewskiego, Kmicica, Krótka, Metalowa, Ogrodowa,


16-11-2018

Informujemy, iż mieszkańcy, którzy nie zdążyli wystawić odpadów w dzień zastępczego wywozu za Święto 12 listopada, proszeni są o spakowanie


08-11-2018

Informujemy, iż w związku z ustanowieniem 12 listopada br. Świętem Narodowym, odpady komunalne zmieszane, segregowane oraz BIO – zielone, które

COPYRIGHT | WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
REALIZACJA: BAGELO.PL