ul. Gdyńska 131
62-004 Czerwonak
tel. : +48 509 244 530
tel.: +48 61 825 75 79
Jak legalnie pozbyć się odpadów po remoncie? Firma budowlana jako wytwórca odpadów? 3 Marzec 2017

Budujesz, remontujesz, urządzasz i … zostały śmieci. Co dalej? Przede wszystkim – nie panikuj! Jak do wszystkiego, i w tym wypadku należy podejść metodycznie. Zastanów się jakie odpady zostały i w jakich ilościach.

Następnie musimy się zastanowić do jakiej grupy należą odpady. Mamy dwie, śmiecie nadające się od ponownego wykorzystania np. gruz budowlany, armatura, stare meble, parkiety itd., oraz nienadające się do ponownego wykorzystania jak: rury azbestowe, eternit, szkło, rury PCV, papa, tapety itd.

Rzeczy które wymieniamy, a nadal nadają się do użytku jak meble można sprzedać, wymienić lub oddać potrzebującym.
Gruz to nie problem. W każdej gminie, dla jej mieszkańców, działają PSZOKi (punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych). W zależności od ilości odpadu, można zawieść samemu do PSZOKa, gdzie przyjmą go bezpłatnie. Jeśli jednak gruzu jest za dużo można zamówić kontener lub big baga. Trzeba pamiętać, że do kontenera można wrzucić, również inne rodzaje śmieci (np. stare meble, deski) do big baga wkładamy tylko gruz.

Trudnym odpadem po remoncie jest eternit. Nie dość, że wolno go samemu usuwać, to jeszcze mamy bardzo restrykcyjne zasady przy transporcie i utylizacji każdego materiału zawierającego azbest. Jedynym sposobem pozbycia się z budynku eternitowych pokryć dachowych, ściennych oraz rury jest wynajęcie firmy specjalistycznej.
452747028_790dda53f4_o
Trochę trudniejsza sytuacja jest gdy chodzi o firmę budowlaną bądź remontową. Każda taka firma zgodnie z nową Ustawą o Odpadach ma obowiązek gospodarowania wytworzonymi przez siebie odpadami zgodnie z poniższymi zasadami:

  • przekazania odpadów do odzysku i recyklingu a nie do składowania
  • gospodarowanie odpadów powierzyć przedsiębiorcom którzy posiadają niezbędne pozwolenia w zakresie transportu i odzysku odpadów
  • postępować z odpadami zgodnie z „ zasadą bliskości” oraz „ najlepszą dostępną techniką lub technologią” do najbliżej położonych miejsc, w których mogą być przetworzone

Pamiętajmy, że przekazanie śmieci firmie transportowej nie zwalnia przedsiębiorcy budowlanego z odpowiedzialności za te odpady. Ostatecznie przekazanie tych odpadów firmie posiadającej niezbędne zezwolenie aby odzyskiwać odpady, skutkuje zwolnieniem przedsiębiorcy (firmy budowlanej) z odpowiedzialności za te śmieci.

Jednocześnie przekazanie odpadów do odzysku zamiast składowania powoduje, że mamy niższe koszty gospodarowania nimi, gdyż nie płacimy wysokich opłat za składowanie, które rokrocznie wzrastają, a nasze odpady po przerobieniu trafiają do dalszego obrotu jako materiał budowlany.
PODSTAWA PRAWNA: USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r.o odpadach1), 2), 3) (Dz. U. z dnia 8 stycznia 2013 r.)

Niestosowanie się do przepisów ustawy może skutkować grzywną lub aresztem.

Nowe zasady odbioru odpadów od 01.09.2020
28-08-2020

Z informacją o nowych zasadach odbioru odpadów od września 2020 r. oraz ogólnych zasadach gospodarowania odpadami na terenie Związku można

„Oświadczenie ORDO Poznań sp. z o.o. sp.k. w sprawie wszczęcia postępowania antymonopolowego.
05-05-2020

„Oświadczenie ORDO Poznań sp. z o.o. sp.k. w sprawie wszczęcia postępowania antymonopolowego.   W dniu 22 kwietnia 2020 roku Prezes

Ulica Malinowa – Czerwonak – odbiór odpadów segregowanych
27-02-2020

Odbiór odpadów selektywnych gromadzonych w workach odbędzie się w dniu 03.03.2020r. Wykonawca remontu potwierdza, iż droga w ten dzień będzie

COPYRIGHT | WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
REALIZACJA: BAGELO.PL

Oświadczenie ORDO Poznań sp. z o.o. sp.k. w sprawie wszczęcia postępowania antymonopolowego.

W dniu 22 kwietnia 2020 roku Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKIK) wszczął postępowanie przeciwko wszystkim członkom konsorcjum realizującego usługę odbioru i transportu odpadów na rzecz Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” na podstawie przetargu z roku 2017. W postępowaniu tym UOKIK będzie badał, czy zawiązane konsorcjum nie naruszyło przepisów prawa antymonopolowego, weryfikując tym samym zasadność i cel zawiązania Konsorcjum.

ORDO Poznań sp. z o.o. sp.k. współpracuje z UOKIK w celu wyjaśnienia wątpliwości Urzędu, będąc przekonaną, iż zarówno samo zawiązanie konsorcjum (co jest praktyką powszechną w tego typu przetargach), jak i dalsza realizacja usług na rzecz ZM „GOAP” były zgodne z przepisami prawa.

ORDO Poznań sp. z o.o. sp.k. wyjaśnia przy tym, iż udział Spółki w konsorcjum, w którym uczestniczył i którego liderem był Remondis Sanitech Poznań sp. z o.o., był konieczny by spełnić zarówno warunki formalne (których ORDO Poznań sp. z o.o. sp.k. nie spełniała samodzielnie), jak też organizacyjne, technologiczne i logistyczne, których spełnienie było niezbędne dla obsługi sektorów bliskich naszej bazie logistycznej, a więc których obsługa przez naszą Spółkę była uzasadniona ekonomicznie i ekologicznie. Dzięki połączeniu sił przedsiębiorców i wspólnej obsłudze sektorów, a także rozłożeniu kosztów stworzenia i wprowadzenia rozwiązań technologicznych wymaganych w przetargach, konsorcjum było w stanie zaproponować najniższą cenę, która była nie tylko konkurencyjna ale i nieosiągalna dla innych oferentów. Dzięki zawiązaniu i współpracy w ramach konsorcjum zarówno ZMGOAP jak i mieszkańcy tego Związku otrzymali wysokiej jakości usługę za najniższą cenę. Jesteśmy przekonani, że nasz udział w konsorcjum miał charakter prokonkurencyjny, tj. pozwolił na efektywną realizację złożonej usługi za najniższą możliwą cenę.”