ul. Gdyńska 131
62-004 Czerwonak
tel. : +48 509 244 530
tel.: +48 61 825 75 79
Jak legalnie pozbyć się odpadów po remoncie? Firma budowlana jako wytwórca odpadów? 3 Marzec 2017

Budujesz, remontujesz, urządzasz i … zostały śmieci. Co dalej? Przede wszystkim – nie panikuj! Jak do wszystkiego, i w tym wypadku należy podejść metodycznie. Zastanów się jakie odpady zostały i w jakich ilościach.

Następnie musimy się zastanowić do jakiej grupy należą odpady. Mamy dwie, śmiecie nadające się od ponownego wykorzystania np. gruz budowlany, armatura, stare meble, parkiety itd., oraz nienadające się do ponownego wykorzystania jak: rury azbestowe, eternit, szkło, rury PCV, papa, tapety itd.

Rzeczy które wymieniamy, a nadal nadają się do użytku jak meble można sprzedać, wymienić lub oddać potrzebującym.
Gruz to nie problem. W każdej gminie, dla jej mieszkańców, działają PSZOKi (punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych). W zależności od ilości odpadu, można zawieść samemu do PSZOKa, gdzie przyjmą go bezpłatnie. Jeśli jednak gruzu jest za dużo można zamówić kontener lub big baga. Trzeba pamiętać, że do kontenera można wrzucić, również inne rodzaje śmieci (np. stare meble, deski) do big baga wkładamy tylko gruz.

Trudnym odpadem po remoncie jest eternit. Nie dość, że wolno go samemu usuwać, to jeszcze mamy bardzo restrykcyjne zasady przy transporcie i utylizacji każdego materiału zawierającego azbest. Jedynym sposobem pozbycia się z budynku eternitowych pokryć dachowych, ściennych oraz rury jest wynajęcie firmy specjalistycznej.
452747028_790dda53f4_o
Trochę trudniejsza sytuacja jest gdy chodzi o firmę budowlaną bądź remontową. Każda taka firma zgodnie z nową Ustawą o Odpadach ma obowiązek gospodarowania wytworzonymi przez siebie odpadami zgodnie z poniższymi zasadami:

  • przekazania odpadów do odzysku i recyklingu a nie do składowania
  • gospodarowanie odpadów powierzyć przedsiębiorcom którzy posiadają niezbędne pozwolenia w zakresie transportu i odzysku odpadów
  • postępować z odpadami zgodnie z „ zasadą bliskości” oraz „ najlepszą dostępną techniką lub technologią” do najbliżej położonych miejsc, w których mogą być przetworzone

Pamiętajmy, że przekazanie śmieci firmie transportowej nie zwalnia przedsiębiorcy budowlanego z odpowiedzialności za te odpady. Ostatecznie przekazanie tych odpadów firmie posiadającej niezbędne zezwolenie aby odzyskiwać odpady, skutkuje zwolnieniem przedsiębiorcy (firmy budowlanej) z odpowiedzialności za te śmieci.

Jednocześnie przekazanie odpadów do odzysku zamiast składowania powoduje, że mamy niższe koszty gospodarowania nimi, gdyż nie płacimy wysokich opłat za składowanie, które rokrocznie wzrastają, a nasze odpady po przerobieniu trafiają do dalszego obrotu jako materiał budowlany.
PODSTAWA PRAWNA: USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r.o odpadach1), 2), 3) (Dz. U. z dnia 8 stycznia 2013 r.)

Niestosowanie się do przepisów ustawy może skutkować grzywną lub aresztem.

Ulica Malinowa – Czerwonak – odbiór odpadów segregowanych
27-02-2020

Odbiór odpadów selektywnych gromadzonych w workach odbędzie się w dniu 03.03.2020r. Wykonawca remontu potwierdza, iż droga w ten dzień będzie


03-01-2019

Uwaga Mieszkańcy Murowanej Gośliny – Rejon 4: ulice: Bernarda Kłosa, Bohuna, Cześnika, Gnieźnieńska, Heleny, Józefa Milewskiego, Kmicica, Krótka, Metalowa, Ogrodowa,


16-11-2018

Informujemy, iż mieszkańcy, którzy nie zdążyli wystawić odpadów w dzień zastępczego wywozu za Święto 12 listopada, proszeni są o spakowanie

COPYRIGHT | WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
REALIZACJA: BAGELO.PL