ul. Gdyńska 131
62-004 Czerwonak
tel. : +48 509 244 530
tel.: +48 61 825 75 79
Jesteś zakładem produkcyjnym, usługowym lub handlowym? Czy wiesz jakie obowiązki w zakresie odpadów ciążą na każdym przedsiębiorcy? 12 Maj 2017

Ochrona przyrody w przedsiębiorstwie jest bardzo ważnym zagadnieniem prawny jak i ekonomicznym. Przestrzeganie obwiązujących zasad stanowi obowiązek firm podyktowany przepisami prawa krajowego jak i europejskiego. Proekologiczne podejście przedsiębiorstw to ważny element rynkowy , ponieważ otwarcie rynku europejskiego o wysokich standardach ochrony środowiska dla polskich firm oraz rodzimego rynku dla inwestorów unijnych sprawiło, że ochrona przyrody stała się istotnym elementem konkurencji. Stworzenie wizerunku nowoczesnej i ekologicznej firmy buduje pozytywny klimat jej rozwoju.

W gospodarce odpadami niezbędne jest uwzględnienie takich obszarów działalności jak:

  • powstawanie odpadów;
  • pobór wód powierzchniowych lub podziemnych;
  • wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi;
  • ochrona przed hałasem;
  • bezpieczeństwo elektromagnetyczne.

Prawo ochrony środowiska (ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r.) wprowadza ogólną zasadę odpowiedzialności firm za zanieczyszczanie środowiska lub stwarzanie zagrożenia jego zanieczyszczenia i równocześnie przenosi na firmy koszty skutków usuwania zanieczyszczenia środowiska.

W celu nadzorowania mogących pojawiać się niebezpieczeństw, niektórzy przedsiębiorcy są zobowiązani do ciągłych lub okresowych kontroli emisji gazów, poboru wody czy też zrzutu ścieków i muszą je ewidencjonować a następnie raportować organom ochrony środowiska. Jest to uzależnione od typu instalacji, ilości i jakości zużywanego paliwa lub ilości pobieranej wody albo odprowadzanych ścieków.

industry-462567_1280

Oprócz powyższego na podmiotach prowadzących działalność gospodarczą spoczywa obowiązek sporządzenia wykazów w zakresie korzystania z ochrony środowiska lub jej zasobów oraz odprowadzanie opłat z tego tytułu. Opłat tych nie wnoszą firmy, jeżeli łączna ich wysokość nie jest większa niż 800 zł. Natomiast jeśli wysokość opłat nie przekracza 100 zł, nie ma obowiązku składania wykazów.

Dla małych firm, prowadzonych w domu przepisy o zagospodarowaniu odpadów nie są do końca jasne. Jeśli jesteśmy „samozatrudnieni”, powinniśmy mieć dwa pojemniki na odpady – jeden na nieczystości prywatne, drugi na firmowe. Powinniśmy zgłosić deklarację w sprawie odbioru odpadów komunalnych jako osoba prywatna oraz jako przedsiębiorca mieć podpisaną drugą umowę z firmą, która odbierze od niej śmieci powstałe w ramach prowadzenia działalności.

Większość gmin traktuje małych przedsiębiorców jak osoby fizyczne. Lecz ostatecznie decyduje rodzaj prowadzonej działalności, niestety przepisy nie regulują tego wprost. Gmina odbierze śmieci od szwaczki, ale już od szewca, który  zużywa różne rodzaje klejów, może wymagać podpisania umowy z firmą wywożącą odpady. Tłumacz nie wytwarza innych śmieci niż normalne odpady domowe, ale już fryzjer czy kosmetyczka tak. Wszystko zależy od rodzaju wytwarzanych śmieci i skali działalności. W ocenie Gminy powinny kierować się rozsądkiem i logiką.

Ulica Malinowa – Czerwonak – odbiór odpadów segregowanych
27-02-2020

Odbiór odpadów selektywnych gromadzonych w workach odbędzie się w dniu 03.03.2020r. Wykonawca remontu potwierdza, iż droga w ten dzień będzie


03-01-2019

Uwaga Mieszkańcy Murowanej Gośliny – Rejon 4: ulice: Bernarda Kłosa, Bohuna, Cześnika, Gnieźnieńska, Heleny, Józefa Milewskiego, Kmicica, Krótka, Metalowa, Ogrodowa,


16-11-2018

Informujemy, iż mieszkańcy, którzy nie zdążyli wystawić odpadów w dzień zastępczego wywozu za Święto 12 listopada, proszeni są o spakowanie

COPYRIGHT | WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
REALIZACJA: BAGELO.PL