ul. Gdyńska 131
62-004 Czerwonak
tel. : +48 509 244 530
tel.: +48 61 825 75 79
Odpady domowe a odpady z firmy – Prowadzisz fimę przy domu – czy możesz mieszać te odpady? 2 Czerwiec 2017

Od 1 lipca 2013r. obowiązują nas stawki ryczałtowe za wywóz śmieci. Co innego gdy we własnym mieszkaniu rozpoczynamy prowadzenie działalności gospodarczej. Wtedy do tej opłaty musimy doliczać też koszt „firmowego” kontenera na śmiecie. Wynika to bezpośrednio z zapisów ustawy śmieciowej. W przypadku prowadzenia firmy w miejscu zamieszkania, gmina może narzucić opłatę za odpady „domowe”, i „firmowe”. Do tego czasu firmy zajmujące się wywożeniem śmieci nie dzieliły tych odpadów, rozliczając wszystko jedną opłatą, zależną od ilości i częstości odbioru śmieci.

Teoretycznie, każda firma powinna mieć podpisaną umowę na wywózkę śmieci. I wielu mających działalność gospodarczą np. w mieszkaniu taką umowę ma. Nawet jeśli działalność takiej firmy nie powoduje powstawania odpadów innych niż komunalne. Niestety jako przedsiębiorca umowy na wywóz śmieci wypowiedzieć nie możemy, dlatego, że do jej podpisania zobowiązuj go przepisy prawa. Doprowadza to do sytuacji w której za tą samą usługę musimy zapłacić dwa razy.

Analogiczną sytuacje mają też inni przedsiębiorcy, np. mali rzemieślnicy, którzy odpadów poprodukcyjnych nie wyrzucają, a np. sprzedają na złom, mając dzięki temu dodatkowe dochody. Rozsądnym rozwiązaniem jest renegocjacja umowy „firmowej” aby np. zmniejszyć wielkość pojemników lub częstotliwość odbioru odpadów.

Niestety w gminach które same odbierają śmieci od firm, również opłaty będą się dublować. Te które powstały w domach jak i te które powstają w firmach prowadzonych w miejscach zamieszkania. Właściciele takich domów, wypełniają dedykowaną deklarację, a następnie obliczają swoją opłatę, sumując tę określoną dla części domowej ze zadeklarowaną za pojemniki przypisane firmie.

Poza opłatami za wywóz śmieci przez gminę, (ich wysokość określa rada gminy uchwałą) musimy zapłacić za wyposażenie nieruchomości w kontenery do zbierania śmieci. To dodatkowy koszt. Takie pojemniki właściciele nieruchomości muszą kupić sami lub też dostarczy je firma wywożąca śmieci doliczając tym samym opłatę za najem.

4510984282_b963aa66c1_b

Nowe zasady odbioru odpadów od 01.09.2020
28-08-2020

Z informacją o nowych zasadach odbioru odpadów od września 2020 r. oraz ogólnych zasadach gospodarowania odpadami na terenie Związku można

„Oświadczenie ORDO Poznań sp. z o.o. sp.k. w sprawie wszczęcia postępowania antymonopolowego.
05-05-2020

„Oświadczenie ORDO Poznań sp. z o.o. sp.k. w sprawie wszczęcia postępowania antymonopolowego.   W dniu 22 kwietnia 2020 roku Prezes

Ulica Malinowa – Czerwonak – odbiór odpadów segregowanych
27-02-2020

Odbiór odpadów selektywnych gromadzonych w workach odbędzie się w dniu 03.03.2020r. Wykonawca remontu potwierdza, iż droga w ten dzień będzie

COPYRIGHT | WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
REALIZACJA: BAGELO.PL

Oświadczenie ORDO Poznań sp. z o.o. sp.k. w sprawie wszczęcia postępowania antymonopolowego.

W dniu 22 kwietnia 2020 roku Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKIK) wszczął postępowanie przeciwko wszystkim członkom konsorcjum realizującego usługę odbioru i transportu odpadów na rzecz Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” na podstawie przetargu z roku 2017. W postępowaniu tym UOKIK będzie badał, czy zawiązane konsorcjum nie naruszyło przepisów prawa antymonopolowego, weryfikując tym samym zasadność i cel zawiązania Konsorcjum.

ORDO Poznań sp. z o.o. sp.k. współpracuje z UOKIK w celu wyjaśnienia wątpliwości Urzędu, będąc przekonaną, iż zarówno samo zawiązanie konsorcjum (co jest praktyką powszechną w tego typu przetargach), jak i dalsza realizacja usług na rzecz ZM „GOAP” były zgodne z przepisami prawa.

ORDO Poznań sp. z o.o. sp.k. wyjaśnia przy tym, iż udział Spółki w konsorcjum, w którym uczestniczył i którego liderem był Remondis Sanitech Poznań sp. z o.o., był konieczny by spełnić zarówno warunki formalne (których ORDO Poznań sp. z o.o. sp.k. nie spełniała samodzielnie), jak też organizacyjne, technologiczne i logistyczne, których spełnienie było niezbędne dla obsługi sektorów bliskich naszej bazie logistycznej, a więc których obsługa przez naszą Spółkę była uzasadniona ekonomicznie i ekologicznie. Dzięki połączeniu sił przedsiębiorców i wspólnej obsłudze sektorów, a także rozłożeniu kosztów stworzenia i wprowadzenia rozwiązań technologicznych wymaganych w przetargach, konsorcjum było w stanie zaproponować najniższą cenę, która była nie tylko konkurencyjna ale i nieosiągalna dla innych oferentów. Dzięki zawiązaniu i współpracy w ramach konsorcjum zarówno ZMGOAP jak i mieszkańcy tego Związku otrzymali wysokiej jakości usługę za najniższą cenę. Jesteśmy przekonani, że nasz udział w konsorcjum miał charakter prokonkurencyjny, tj. pozwolił na efektywną realizację złożonej usługi za najniższą możliwą cenę.”