ul. Gdyńska 131
62-004 Czerwonak
tel. : +48 509 244 530
tel.: +48 61 825 75 79
Palenie śmieci w piecach domowych – dlaczego spalanie odpadów jest szkodliwe? 19 Styczeń 2017

W swoim ostatnim raporcie Europejska Agencja Środowiska donosi, że w Polsce jest największe stężenie pyłu w atmosferze, tą sytuację w perspektywie dłuższego czasu mogłoby zmienić zwiększenie ilości lasów . Niestety najskuteczniej z CO2 radzą sobie lasy tropikalne, które w naszym klimacie nie występują. Rodzime lasy oczyszczają zaledwie ok jednej trzeciej dwutlenku węgla, który emitujemy, głównie z przydomowych systemów grzewczych.

Nagminnym łamaniem prawa jest spalanie śmieci w domowych piecach. Niezależnie od tego, czy jest to obszar silnie zurbanizowany czy wiejski. Nieświadomość ludzi, jest przerażająca. Podczas spalania np. starych opon i pustych butelek do atmosfery, ale i przede wszystkim do naszego najbliższego otoczenia przedostaje się rakotwórczy pył i dioksyny!

Odpady w domach spalane są w bardzo niskich temperaturach (między 200 a 500stopni C). To powoduje powstawanie mnóstwa zanieczyszczeń – w dymie znajduje się całe mnóstwo szkodliwych pierwiastków. Tlenek i dwutlenek węgla, dwutlenek siarki, metale ciężkie, kadm, chlorowodór i cyjanowodór – to tylko niewielka część szkodliwych substancji, jakie tworzą się podczas spalania śmieci w przydomowych instalacjach grzewczych.

Takie postępowanie wynika często z niewiedzy i z próby zaoszczędzenia pieniędzy wydawanych na wywóz śmieci.

„Oszczędności” wynikające ze spalania odpadów są tylko pozorne. Takie działania mogą powodować zatykanie się przewodów kominowych przez tzw. mokrą sadzę, mogą prowadzić do alergii wziewnych i chorób układu oddechowego, a w konsekwencji wywoływać raka.

Wspomniane oszczędności mogą też szybko stopnieć, gdy zgodnie z artykułem 71 ustawy o odpadach: „Kto wbrew zakazowi, termicznie przekształca odpady poza spalarniami odpadów lub współspalarniami odpadów podlega karze aresztu lub karze grzywny, która maksymalnie może wynieść nawet 5 tys. złotych.”

Kontrolę w zakresie palenia śmieci może przeprowadzić wójt, burmistrz, prezydent miasta. Także straż gminna czy miejska.

Jednak trzeba pamiętać, że ustawa „śmieciowa” zostawia nam pewne możliwości zmniejszenia ilości odpadów.

2277151709_299f95e797_b

W przydomowych kotłowniach wolno spalać:

 • papier, tekturę i drewno
 • opakowania z papieru, tektury i drewna
 • odpady z gospodarki leśnej, ale nie chemikalia i opakowania z tworzyw sztucznych
 • odpady kory i korka
 • trociny, wióry i ścinki
 • mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury.

Absolutnie zakazane jest palenie:

 • plastikowych pojemników i butelek po napojach,
 • zużytych opon
 • innych odpadów z gumy,
 • przedmiotów z tworzyw sztucznych,
 • elementów drewnianych pokrytych lakierem,
 • sztucznej skóry,
 • opakowań po rozpuszczalnikach czy środkach ochrony roślin,
 • opakowań po farbach i lakierach,
 • pozostałości farb i lakierów,
 • plastikowych toreb z polietylenu,
 • papieru bielonego związkami chloru z nadrukiem farb kolorowych.

Problem jest na tyle poważny, że rząd uruchomił dofinansowania dla osób fizycznych dla projektów dotyczących zwiększenia wykorzystania energii z odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych.

Więcej szczegółów można znaleźć pod adresem:

http://www.wfosgw.poznan.pl/oferta-dla-osob-fizycznych/inwestycje-w-zakresie-odnawialnych-zrodel-energii-dla-budynkow-mieszkalnych-jednorodzinnych.html

Pamiętajmy!!

Głównym powodem smogu w miastach jest ogrzewanie budynków starymi piecami, a spalanie w nich śmieci jest niedopuszczalne!!!


03-01-2019

Uwaga Mieszkańcy Murowanej Gośliny – Rejon 4: ulice: Bernarda Kłosa, Bohuna, Cześnika, Gnieźnieńska, Heleny, Józefa Milewskiego, Kmicica, Krótka, Metalowa, Ogrodowa,


16-11-2018

Informujemy, iż mieszkańcy, którzy nie zdążyli wystawić odpadów w dzień zastępczego wywozu za Święto 12 listopada, proszeni są o spakowanie


08-11-2018

Informujemy, iż w związku z ustanowieniem 12 listopada br. Świętem Narodowym, odpady komunalne zmieszane, segregowane oraz BIO – zielone, które

COPYRIGHT | WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
REALIZACJA: BAGELO.PL