ul. Gdyńska 131
62-004 Czerwonak
tel. : +48 509 244 530
tel.: +48 61 825 75 79
Prawidłowe zagospodarowanie odpadów – dlaczego śmieci nie mogą trafiać na składowiska? 9 Czerwiec 2017

Prawidłowe zagospodarowanie odpadów jest bardzo ważne. Niebezpieczne śmieci różnych rodzajów nie mogą być ze sobą mieszane. Musimy pamiętać, aby nie dopuścić do połączenia się odpadów komunalnych z niebezpiecznymi, ponieważ każda z tych grup w inny sposób jest przechowywana i utylizowana. Powinniśmy w swoim gospodarstwie domowym i firmie wyznaczyć specjalne miejsce, gdzie będziemy składować stare leki, baterie, oleje czy elektronikę.

Pamiętajmy, że nasze odpowiedzialne zachowanie w kwestii prawidłowego gospodarowania odpadami niebezpiecznymi czyli:

  • odpowiednia segregacja odpadów,
  • składowanie ich w specjalnie przystosowanym do tego miejscu/pojemniku,
  • korzystanie z usług firm zajmujących się profesjonalnym wywozem/utylizacją takich odpadów

Spowoduje, iż zmniejsza się zagrożenie dla środowiska, a także pozwoli nam lepiej zadbać o nasze zdrowie!
Substancje niebezpieczne, które przenikają do ziemi, wody, oraz do powietrza (a przez to również do naszych organizmów) powodują jego zanieczyszczenie i mogą być przyczyną wielu chorób. Metale ciężkie przyswajane nawet w małych ilościach kumulują się w naszych ciałach i są bardzo niebezpieczne.

W codziennym życiu bardzo często wykorzystujemy przedmioty, które zawierają metale ciężkie takie jak np.: kadm, ołów, nikiel (z baterii i akumulatorów), rtęć (świetlówki). Musimy pamiętać, że kadm obecny w bateriach powoduje uszkodzenia nerek, kości, zaburzenia funkcji rozrodczych, a w ostateczności również może powodować zmiany nowotworowe. Brom zawarty w elektronice jest przyczyną schorzeń układu rozrodczego. Rtęć zawarta w niektórych świetlówkach sprawia, że mogą pojawić się zaburzenia mowy, wzroku, słuchu, koordynacji ruchowej.

Nawet nieświadomie możemy zanieczyścić środowisko, po przez spalanie teoretycznie nieszkodliwych odpadów takich jak drewno meblowe pokryte pozostałościami farb i lakierów, które również zawierają szkodliwe pierwiastki. Dodajmy do tego często świadomie spalane w naszych przydomowych piecach plastikowe opakowania, kartony po mleku, folie czy gumy a uzyskamy mieszankę „wybuchową”, która w szybki sposób zniszczy nasze środowisko i nas samych. Pamiętajmy, że bardzo wiele odpadów na skutek spalania uwalniają do atmosfery całą szkodliwą dla środowiska tablice Mendelejewa, np. pod postacią dioksyn.

Dioksyny – bardzo trujące substancje, które bardzo długo się nie rozkładają i zachowują swoje toksyczne właściwości.

Ważne jest również odpowiednie zabezpieczenie i składowanie odpadów w formie płynnej taki jak : oleje, rozpuszczalniki farby czy kleje ich przedostanie się do środowiska czy to na skutek nieszczęśliwego wypadku lub co gorsza świadomego działania może doprowadzić do degradacji gleb lub zatrucia wód gruntowych.
DLATEGO PAMIĘTAJMY! Każdy nieprawidłowo zagospodarowany odpad niszczy nasze otoczenie i sprawia, że wokół nas jest coraz mniej miejsc, które nie są szkodliwe dla naszego organizmu.

4339348731_cfcc2538c8_b


03-01-2019

Uwaga Mieszkańcy Murowanej Gośliny – Rejon 4: ulice: Bernarda Kłosa, Bohuna, Cześnika, Gnieźnieńska, Heleny, Józefa Milewskiego, Kmicica, Krótka, Metalowa, Ogrodowa,


16-11-2018

Informujemy, iż mieszkańcy, którzy nie zdążyli wystawić odpadów w dzień zastępczego wywozu za Święto 12 listopada, proszeni są o spakowanie


08-11-2018

Informujemy, iż w związku z ustanowieniem 12 listopada br. Świętem Narodowym, odpady komunalne zmieszane, segregowane oraz BIO – zielone, które

COPYRIGHT | WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
REALIZACJA: BAGELO.PL