ul. Gdyńska 131
62-004 Czerwonak
tel. : +48 509 244 530
tel.: +48 61 825 75 79
Zapobieganie powstawaniu odpadów a segregacja – jaka jest kolejność postępowania z odpadami, jak kreatywnie wykorzystać pozornie niepotrzebne rzeczy? 17 Marzec 2017

Bardzo często, podczas codziennych czynności nie zdajemy sobie sprawy, że stan środowiska, w którym żyjemy, zależy również od nas. Tymczasem nawet najmniejsze działanie niesie za sobą zauważalne zmiany. Drobna rzecz :) a cieszy…

Zacznijmy od segregacji.
Bardzo ważne jest, aby nie mieszać odpadów niebezpiecznych z komunalnymi. Śmieci, które mają zostać poddawane procesowi odzysku, w tym recyklingu, muszą spełniać określone wymagania. W przeciwnym razie nie mogą zostać przetworzone. Składowanie odpadów niebezpiecznych wraz komunalnymi stanowi duże zagrożenie dla środowiska.

PAMIĘTAJMY!!
Prawidłowa segregacji odpadów w gospodarstwach domowych umożliwia ich powtórne przetwarzanie. Dzielmy śmieci w taki sposób, aby można było wyodrębnić poniższe kategorie:

a) papier i tektura (w tym opakowania, gazety, czasopisma, itd.),

b) opakowania szklane w podziale na szkło bezbarwne i kolorowe,

c) tworzywa sztuczne i metale,

d) odpady zielone z przydomowych ogródków i terenów zielonych

e) zużyte baterie i akumulatory,

f) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

g) przeterminowane leki,

h) chemikalia (farb, rozpuszczalników, olejów odpadowych, itd.),

i) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

j) odpady budowlano-remontowe

Tak posegregowane odpady, zgodnie z przepisami, każda gmina ma obowiązek odebrać. Dzięki temu możliwe jest ograniczenie ilości odpadów komunalnych składowanych na wysypiskach, oddzielenie odpadów niebezpiecznych z odpadów komunalnych.

Najczęściej gminy ustanawiają kolorowe pojemniki, do których należy wrzucać odpady, zgodnie z poniższymi informacjami:

Pojemnik niebieski:

opakowania z papieru i tektury

– gazety, książki, zeszyty, papier

kartony, pudełka

Pojemnik żółty:

– odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych i metali

– butelki z tworzywa sztucznego (tzw. plastyk) typu PET

– nakrętki z tworzywa sztucznego oraz metalu

– opakowania kartonowe po płynnej żywności czyli sokach, mleku itp.

Pojemnik zielony:

szklane kolorowe odpady :butelki, słoiki, itp.

Pojemnik biały:

szklane, bezbarwne odpady butelki i słoiki, itp

upcycling-1731009_1920

Bardzo wydajnym sposobem zapobiegania powstawania odpadów zielonych jest kompostowanie dzięki któremu uzyskujemy kompost wykorzystywany do nawożenia roślin oraz polepszania właściwości gleby.

Zużyty sprzęt RTV i AGD możemy oddać nieodpłatnie w sklepie lub hurtowni, w chwili zakupu nowego sprzętu tego samego rodzaju, lub przekazać firmie zajmującej się zbieraniem tego typu odpadów

Jednym ze sposobów zagospodarowania teoretycznie zużytych rzeczy jest recykling, czyli rodzaj odzyskiwania, w ramach którego posegregowane śmieci są ponownie przetwarzane na produkty, materiały lub substancje wykorzystywane w pierwotnym celu. u.

Super modnym trendem jest UPCYKLING. Nietuzinkowe sposoby nadania rzeczą nowego życia stały się hobby ale również nie rzadko sposobem na biznes.


03-01-2019

Uwaga Mieszkańcy Murowanej Gośliny – Rejon 4: ulice: Bernarda Kłosa, Bohuna, Cześnika, Gnieźnieńska, Heleny, Józefa Milewskiego, Kmicica, Krótka, Metalowa, Ogrodowa,


16-11-2018

Informujemy, iż mieszkańcy, którzy nie zdążyli wystawić odpadów w dzień zastępczego wywozu za Święto 12 listopada, proszeni są o spakowanie


08-11-2018

Informujemy, iż w związku z ustanowieniem 12 listopada br. Świętem Narodowym, odpady komunalne zmieszane, segregowane oraz BIO – zielone, które

COPYRIGHT | WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
REALIZACJA: BAGELO.PL